талкуу

Бул бөлүмдө сайттын командасы Root Nation, ошондой эле чакырылган коноктор жана эксперттер жогорку технологиялар жана керектөө электроника рыногунун ар кандай аспектилери, тенденциялары жана кубулуштары жөнүндө ой жүгүртүшөт. Баарын комментарийлерде темаларды талкуулоого чакырабыз!