Байланыш

Маалыматтарды жана суроо-талаптарды жөнөтүү үчүн

  • Жаңылыктар жана пресс-релиздер: news@root-nation.com
  • Жаңы өнүмдөр жана түзмөктөрдү сыноо: editors@root-nation.com
  • Сайттын иштеши жана техникалык колдоо: www@root-nation.com

Башкы редактор Евгений Брёхов

Мазмунга байланыштуу бардык маселелер боюнча: сайтта жаңылыктарды, пресс-релиздерди, макалаларды жана сын-пикирлерди жарыялоо Root Nation:

  • e-mail: beerhoff@root-nation.com
  • telegram: @eugenebeerhoff

Башкы директор – Владислав Сурков

Бардык уюштуруу маселелери боюнча, мисалы: стратегиялык кызматташтык жана өнөктөштүк, коммерциялык макалаларды жарыялоо жана жарнактарды жайгаштыруу:

  • телефон: +38 050 381 0084
  • e-mail: sv@root-nation.com
  • telegram: @Vladyslav_Surkov
  • skype: vlad.kiev.ua

Korisn_ билдирүү